Babytherapie

 

In het werken met jullie baby gaan we samen luisteren naar wat jullie baby wil vertellen. Enerzijds kijken we wat de baby nodig heeft om zijn verhaal te doen. Anderzijds kijk ik naar wat jullie nodig hebben om naar jullie baby te kunnen luisteren en om jullie baby te kunnen steunen.

Wat je baby duidelijk wil maken vertelt hij met Baby Body Language (BBL). Tijdens een sessie kan ik jullie uitleggen wat ik observeer aan BBL en kunnen we samen jullie baby ruimte geven om onverwerkte prenatale en/of geboorte thema’s te verwerken.

Het benodigde aantal sessies wordt bepaald aan de hand van de behoefte. De frequentie is meestal eens in de 3-4 weken.