Mijn verhaal

Ik ben Marleen Dols, geboren in 1959, thuis, onder begeleiding van de huisarts. Samen met mijn man heb ik drie kinderen en was ik vier keer zwanger.

Ik ben praktisch van aard en geduldig, eigenschappen die me goed van pas kwamen in mijn opleiding tot ergotherapeut (1983). In een periode dat ik minder goed in mijn vel zat werd ik mij bewust dat ik zélf anders moest omgaan met mijn situatie, omdat de situatie niet zou veranderen. Zo kwam ik in aanraking met haptotherapie. Het maakte diepe indruk op me, dat door middel van affectief aangeraakt worden, ik weer in contact kon komen met ‘voelen waar mijn grenzen zijn’ en wat er wel of niet goed voor me is.

Toen ons jongste kind twee jaar was wilde ik mijn blik weer verruimen buiten ons gezinnetje. Gezien de meerwaarde die we zelf ervaren hadden met de haptonomie: stilstaan bij een nieuw leven te midden van de dagelijkse hectiek, koos ik voor de opleiding haptonomische zwangerschapsbegeleiding (2005).

Al doende blijven leren:

Herhaaldelijk kwam het voor in een sessie met ouders en baby dat de baby huilde. Nu is dat op zich niet verwonderlijk, het is de enige manier waarop een baby kan communiceren als er iets aan de hand is. Opmerkelijk was echter, dat ouders aangaven dat hun baby niet eerder op die manier gehuild had, als in onze sessie gebeurde.

Het was mij duidelijk dat de baby ruimte ervoer om iets te vertellen, maar ik begreep zijn signalen niet. Een studiedag ‘Baby’s in Nood’ was voor mij de eyeopener. Daar werd verteld over het verschil tussen ‘behoefte huilen’ en ‘trauma huilen’. Baby’s konden door ervaringen in de baarmoeder of tijdens de geboorte al zo overweldigd zijn, dat je van een trauma kon spreken. Het heftige huilen kon een uiting zijn van ontlading van die heftige gevoelens, die opgeslagen zijn in hun lijfje. Dit werd het startpunt van mijn verdere scholing in welke invloed zwangerschap en geboorte kunnen hebben op een baby.

Pre- en perinatale scholing

Ik heb (2009-2001)  het theoretisch kader babytherapie gevolgd bij R.Verdult en G.Stroecken. Tijdens het praktisch kader ontdekte ik dat het nog meer bewust worden en verwerken van mijn eigen geboorteverhaal prioriteit vereiste.

Sinds 2011 tot 2015 ben ik daarom opnieuw intensieve zelf-ervaring workshops gaan volgen bij het IPPE. Inmiddels ben ik bij het IPPE assistent opleider. Ik begeleid nu ook volwassenen in hun ontdekkingsreis in bewustwording en verwerking van hun geboorte- ervaringen.

In 2014 heb ik het symposium ‘Birth shape life’ van het ISPPM geïnitieerd en mee georganiseerd in Maastricht.

De praktijkgerichte opleiding Integratieve Baby Therapie van Matthew Appleton (2016-2017) heeft me nog meer doen beseffen (óók in het belang van de hechting) dat de baby zijn verhaal moet kunnen vertellen. Tevens werd me duidelijk dat ik genoeg bagage heb om op een integere wijze en een veilige setting kan bieden om met de kwetsbare baby en zijn ouders te werken.